De 152 underskriverne av Basel-konvensjonen fra 1989 om bevegelsen av miljøfarlig avfall over landegrensene, drøfter fremtidige retningslinjer for hvordan man skal kvitte seg med biomedisinsk avfall, plastikk, bly— og syreholdige batterier i tillegg til elektronisk avfall som datamaskiner og fjernsynsapparater.Det er planlagt at underskriverne skal inngå en avtale med blant annet Nokia og Ericsson om resirkulering av mobiltelefoner.

FNs miljøprogram (UNEP) sier at de nye retningslinjene er forventet å bli godkjent denne uken.