De arbeidsledige i dag er en helt annen gruppe en for ti år siden. Svært mange av dem som går ledige nå har utdannelse på høyskolenivå, sier Hans Kure, leder for analyseavdelingen i Aetat, til DagbladetHardest rammet er arbeidstakere innenfor IKT-relaterte yrker (informasjons— og kommunikasjonsteknologi). I gjennomsnitt har ledigheten økt med 118 prosent i denne gruppa hittil i år.

Mest urovekkende er økningen i tallet på langtidsledige. De som har vært uten jobb i over seks måneder utgjør nå 29 prosent av de 76.800 som var arbeidsledige ved utgangen av oktober, sier Kure.

I løpet av det siste året har antall ledige jobber som er annonsert i aviser og tidsskrifter sunket med 27 prosent.