Tidligere ble kjæledyr sett på som en borgerlig og unødvendig luksus i Kina. I dag finnes det omtrent 38 millioner hunder og katter der. I tillegg kommer ildere, fugler, fisk og andre arter som tilbys på kjæledyrmarkedet. Tidligere ble kjæledyr sett på som en borgerlig og unødvendig luksus i Kina. I dag finnes det omtrent 38 millioner hunder og katter der. I tillegg kommer ildere, fugler, fisk og andre arter som tilbys på kjæledyrmarkedet. Foto: Therese Jægtvik

– Folk er ikke vant til å ha hunder som kjæledyr