kristiansand: — På grunn av driftsforholdene i skogen har det vært lite tømmer å få tak i i flere måneder. Konsekvensen for oss er at vi må skifte oftere enn ellers mellom gran og furu i produksjonen. I verste fall får vi stoppe saga ei ukes tid, for å spare opp litt tømmer, sier daglig leder Per M. Birkeland ved Byglandsfjord Sag AS på Byglandsfjord.Han bedyrer imidlertid at det ikke er noen fare for permitteringer blant de 30 ansatte.- Vi har mye annet de kan gjøre.Andre aktører melder også om at lite virke finner veien ut av sørlandsskogen for tiden.- Vi er veldig på jakt etter lauvvirke - alt fra kratt til større trær av eksempelvis eik og bjørk, sier Geir Kåre Thorsland ved Norsk Energigjenvinning AS på Mjåvann Industriområde i Songdalen. Bedriften har vokst seg stor som leverandør av flis til bioenergiproduksjon, og har i tillegg startet omfattende flisleveranser til Elkem Fiskaa Silicons produksjon av silisiummetall. En mangeårig, svensk leverandør er danket ut.- Prissituasjonen er litt uklar for øyeblikket, men vi har sett tilløp til oppgang på slip, som er det vi skal ha, opplyser Thorsland.I Agder-Telemark Skogeierforening bekrefter Jan Rogstad det samme. Han er «skogsjef produksjonsområde sør», som betyr Vest-Agder og Setesdal.- Det største problemet er mangel på vinterføre. Alt går lettere når skogbunnen har frosset til. Ellers ser vi nok en viss oppstarttreghet etter årsskiftet. Tidligere startet mange skogeiere hogst i egen skog på denne tiden, nå utføres minst to tredeler av profesjonelle maskinentreprenører med en mer industriell årsrytme. Fra vår side prøver vi å legge opp til en jevnest mulig produksjon, og håper den snart skal ta seg opp, sier Rogstad.- Priser?- En viss, positiv utvikling - at de stiger. I Vest-Agder ser vi også at enkelte granarter som ingen tidligere har villet ta i mot, nå får samme pris som annen gran. For øvrig er det på massevirke at prisene stiger mest. Den største avtageren der er Huntonit på Vennesla, beretter skogsjefen.Hos Huntonit er sjefen, Jan A. Hestås, bortreist. Det er imidlertid ikke lenge siden han kunne berette for Fædrelandsvennen at produksjonen ved eks-Norsk Wallboard er rekordhøy. Da følger råstoffbehovet etter.rune.reinertsen@fedrelandsvennen.no