Manglende statsstøtte til de privateide sentrene gjør at forbrukerne nå selv må betale for konsulenttjenester som før var gratis.Dette er en katastrofe for husholdningene, barn og unge. Det er de som er taperne i dette, og de vil merke det, sier daglig leder Rolf Madsen i Vestnorsk ENØK til NRK.

Inntil i fjor fikk landets regionale ENØK-sentre direkte støtte via en nettavgift for å drive ENØK-opplysning blant vanlig folk. Fra 2002 ble denne støtten kanalisert over til statsforetaket ENOVA, som i en overgangsperiode har finansiert ENØK-sentrenes gratistilbud. Det blir det nå slutt på.

En gratis informasjonstelefon vil bli drevet videre, i tillegg til ENØK-informasjon på nett. Også informasjonskampanjer vil fortsette, i regi av ENOVA.