Luxembourg (NTB-TT-Reuters): Domstolen slår fast at det bare er varer som importeres til eget bruk som er fritatt fra alkoholavgift i hjemlandet. Dessuten skal den privatpersonen som har kjøpt drikkevarene selv stå for transporten.

Utgangspunktet for dommen er en person i Nederland som for egen og andres regning bestilte vin i Frankrike, og fikk den levert i hjemlandet. Men dommen får også konsekvenser for bestilling av drikkevarer over internett. Om de skal få levert alkoholen hjemme, må de fremdeles betale hjemlandets alkoholavgifter.

Dommen bekrefter dermed en tidligere avgjørelse fra 1992, som gir avgiftsfritak for varer til personlig brak bare når kjøperen selv bringer med seg varene hjem.

De som kan glede seg over EU-domstolens avgjørelse, er ferjejerederier og andre som tjener godt på salg av avgiftsfrie alkoholkvoter til sine passasjerer. (©NTB)