Ifølge advokat Frode Sulland, som forsvarer Veronica Orderud, skal spørsmålene fra juryen være helt udramatiske.¿Spørsmålene bygger på lagmannens rettsbelæring. De er helt udramatiske, sier Sulland. Han bygger dette på at en av partene ellers ville ha forlangt at spørsmålene ble tatt i åpen rett.

Partene i Orderud-saken, både representanter for forsvaret og aktoratet, ble hver og en kalt inn til dommerne i 15.15-tiden torsdag, fordi juryen hadde spørsmål til lagmannen.

¿Det er juryen som har stilt spørsmål til lagmannen. Lagmannen ville forsikre seg om at vi var enige i jusen, bekrefter statsadvokat Olav Helge Thue overfor NTB.

Frode Sulland vil ikke spekulere i om kjennelsen kommer torsdag eller fredag. Hvis kjennelsen kommer først fredag, betyr det at Orderud-saken også kan strekke seg til lørdag.

Svarer juryen nei på et eller flere av skyldspørsmålene, kan det bli prosedert på uaktsom medvirkning til drap. Da vil ventetiden høyst trolig strekke seg helt til lørdag.

Uansett er det uaktuelt med en dom før påske.