Barn ned til 12 år som bor sammen med alvorlig syke kan vaksineres