KRISTIANSAND: Tall fra Nord Pool viser at spotprisen på strøm i Kristiansand faller til 1,97 øre per kilowattime klokka 13.00, og helt ned til 1,06 klokka 16.00. Fra 17.00 stiger den kraftig igjen og når tre kroner klokka 22.00.

Lørdag blir det høyest strømpriser i Sørvest-Norge. Mellom klokken 21 og 22 vil strømprisen der ligge på 3,08 kroner per kilowattime (kWh).

Det viser foreløpige tall fra nettsidene til strømbørsen Nord Pool. I Sørøst- og Vest-Norge blir prisen 1,73 kroner per kWh på sitt høyeste, og i Midt- og Nord-Norge blir prisen 0,01 kroner.

En kilowattime tilsvarer strømbruk på én kilowatt over én time. En dusj på ti minutter bruker i snitt rundt 4,5 kWh, men det avhenger av temperatur og hvor mye vann dusjhodet leverer.

Snittprisen i landet vil lørdag ligge på 0,73 kroner per kWh. Det er 0,41 kroner lavere enn på fredag og 0,22 kroner høyere enn samme dag i fjor. Den høyeste døgnprisen på strøm lørdag finner vi i Sørvest-Norge på 1,45 kroner per kWh. Deretter kommer Sørøst- og Vest-Norge med en døgnpris på 1,09 kroner og Midt- og Nord-Norge med en døgnpris på 0,01 kroner

I tillegg til spotprisen på strøm kommer forbruksavgift (16,69 øre per kWh), avgift til Enova (1 øre per kWh) og et eventuelt påslag fra strømselskapene. På toppen av det hele legges en merverdiavgift på 25 prosent, og på siden kommer nettleie. I Nordland, Troms og Finnmark er det ingen merverdiavgift på strøm, og i Finnmark og Nord-Troms slipper man også å betale forbruksavgiften.

Den laveste kWh-prisen lørdag blir mellom klokken 14 og 15 i Midt- og Nord-Norge, da på 0 kroner. Prisen per kWh blir på sitt laveste i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge 0,01 kroner.

Torsdag var maks- og minstepris i landet på henholdsvis 3,49 og 0,007 kroner per kWh. Samme dag i fjor var den på 0,64 og 0,20kroner per kWh.