Rieber-Mohn har i en årrekke vært nestleder i styret, og han har engasjert seg sterkt i ytringsfrihetsspørsmål og stiftelsens virksomhet. Fritt Ord er en privat, allmennyttig stiftelse som særlig arbeider for å fremme ytringsfrihet og offentlig debatt.Stiftelsens midler ble opprinnelig gitt av eieren av Narvesens Kioskkompani, Jens Nordlie, som utviklet ideene bak Fritt Ord sammen med høyesterettsadvokat Jens Chr. Hauge. (©NTB)