Tengs’ fetter frifinnes for erstatningskrav etter 25 år. – Helt grotesk, sier han selv.

foto