Tørrissen: - En fornuftig justering

Oslo (NTB): Å beholde det medisinske prinsipp som utgangspunkt for strafferettslig tilregnelighet er fornuftig, mener rettspsykiater Terje Tørrissen.

Publisert:
  • NTB
Denne artikkelen er over fem år gammel

Tirsdag la Tilregnelighetsutvalget fram sin innstilling der de går inn for at det medisinske prinsipp fortsatt skal ligge til grunn for vurderinger av strafferettslig tilregnelighet. Derimot skal ikke sakkyndige lenger uttale seg om noen er psykotisk i lovens forstand eller ikke, mener utvalget.

— Dette betyr at rettspsykiaterne i større grad blir rådgivere for retten. Det er fornuftig at det er retten som skal avgjøre sakene, og ikke ekspertvitnene, sier Tørrisen til NTB.

Den erfarne rettspsykiateren synes likevel det er overraskende at Tilregnelighetsutvalget ikke går inn for å endre fra det medisinske til det psykologiske prinsipp, slik mange hadde spådd på forhånd. I sistnevnte prinsipp legges det større vekt på en kobling mellom tiltaltes psykiske tilstand og handlingen han eller hun står tiltalt for.

— Det psykologiske prinsipp er ikke noe entydig begrep og det er vanskelig å håndtere juridisk. Et annet poeng er at rettspsykiatrien da i langt større grad vil bli et ledd i etterforskningen, fordi det ville bli mye større fokus på å avdekke motivet for en handling. Det er ingen lett oppgave. Det ville betydd en omkalfatring av hele rettssystemet, mener Tørrisen.

— Langt flere saker ville trolig havnet i Høyesterett, sier han. (©NTB)

Publisert: