Til sammen brukes det totalt 231 millioner på dette fram til april 2017. Flyktninghjelpen skal gjennomføre flere av prosjektene, blant annet på øya Chios og bistå den greske asylforvaltningen.

— Strømmen av flyktninger og migranter har satt asylforvaltningen i Hellas under et enormt press. Derfor har vi tatt initiativ overfor greske myndigheter for å omdisponere EØS-midler til dette formålet, sier EØS/EU-minister Elisabeth Aspaker (H).

Fra før mottar Hellas om lag 200 millioner kroner gjennom EØS-midlene til asyl- og migrasjonstiltak. Denne innsatsen økes nå med 31 millioner kroner.

Pengene skal blant annet brukes til drift av asylmottak, registrering av flyktninger, sørge for vann og klær og bistå asylforvaltningen.

— Flyktninghjelpen er allerede engasjert i Hellas og har mye kunnskap om situasjonen. Jeg har forventninger om at prosjektene de skal gjennomføre, vil bidra til å styrke det greske mottaksapparatet som står overfor store utfordringer, sier Aspaker. (©NTB)