I romjula la hun fram 40 forslag til innstramminger i utlendingsloven. Flere av dem har høstet krass kritikk. To av de mest kontroversielle forslagene knytter seg nettopp til enslige mindreårige asylsøkere og reglene for familiegjenforening.

Hvor vidt regjeringen vil moderere disse forslagene før de oversendes Stortinget, er ikke kjent. Men Listhaug insisterer på at det er behov for skjerpede regler også her.

— Det er behov for å gjøre endringer i regelverket for enslige mindreårige asylsøkere for at færre skal legge ut på en farlig reise til Europa. Når prognosene for ankomster er så høye, må vi også se på reglene for familiegjenforening, sier hun til NTB.

Tirsdag går fristen ut for høringsinnspill til regjeringens asylinnstramminger. Etter det NTB forstår tar regjeringen sikte på å legge fram et lovforslag for Stortinget i god tid før påske. (©NTB)