I løpet av de to neste årene anslås risikoen å være 88 prosent, skriver nyhetsbyrået Bloomberg. Sannsynligheten for at Norge går inn i resesjon i inneværende kvartal, skal være 50 prosent.

Ifølge Goldman Sachs står det enda dårligere til med økonomien i Canada og Sveits, hvor risikoen for resesjon i løpet av året er på henholdsvis 84 og 90 prosent. Mens Canada er en viktig oljeeksportør, er finans en viktig næring i Sveits.

Økonomisk resesjon innebærer fallende bruttonasjonalprodukt i minst to kvartaler på rad. (©NTB)