Synnøve Finden lanserte nylig en ny halvfast ost som de har gitt navnet «Kongsgård — en jarlsbergost-type fra Synnøve». Hovedkonkurrent Tine reagerer på dette og har bedt Synnøve Finden kutte referansen til det de mener er deres registrerte varemerke Jarlsberg.

— Vi synes konkurranse er flott. Det gir mangfold og flere alternativer for forbruker. Tine har ingen intensjoner om å hindre Synnøve Finden i å lansere eller selge osten de har utviklet, men vi kan ikke akseptere at de bruker det Tine-eide varemerket Jarlsberg for å markedsføre og selge den, sier konserndirektør Kathrine Mo i Tine.

Tine leverer onsdag en begjæring om midlertidig forføyning til Follo tingrett med krav om at det nye osteproduktet til Synnøve Finden ikke går ut i markedet uten at teksten på emballasjen endres og at det ikke refereres til Jarlsberg i markedsføringen av produktet.

Synnøve Finden bestrider Tines rettskrav og svarer på reaksjonen med at tradisjonen med ost av jarlsbergtype i Norge går mye lenger tilbake enn de 60 årene Tine har hatt monopol på å lage den.

— Selv om den faglige betegnelsen er propionost, er det ingen som vet hva det er. Alle i Norge kaller denne for jarlsbergost-type, sier kategoridirektør Magnus Tollefsen i Synnøve Finden. (©NTB)