I rapporten «Levekår og livskvalitet i Nordland» kommer det fram at 20 prosent av kvinnene i aldersgruppen 16 til 24 år i fylket har mottatt sosialhjelp. For menn er andelen 4 prosent.

«Det er noe overraskende at andelen blant menn i den yngste aldersgruppa er så lav, og ikke umiddelbart enkelt å forklare», skriver forskerne i rapporten.

— Det er grunn til å rope varsku på vegne av de unge kvinnene, sier Hege Gjertsen ved Nordlandsforskning til NRK.

Hun er en av forskerne som har utarbeidet rapporten.

— Det er vanskelig å svare på hvorfor forskjellen mellom kjønnene er så store. Noe av forklaringen på at så mange unge jenter får sosialhjelp, er nok at de er alenemødre eller har avbrutt skolegangen, sier Gjertsen. (©NTB)