Politidirektør Odd Reidar Humlegård bekrefter at opprettelsen en såkalt «cold case»-gruppe for hans del ble utløst av at Monika-saken ble gjenopptatt i Hordaland politidistrikt, men vil ikke kommentere saken ytterligere.

— Dette er noe som har vært etterspurt både fra politisk hold og innad i politiet i flere år. Dette ble utløsende for at vi nå oppretter en slik gruppe og gjør den permanent, sier Humlegård til NTB.

Det er Kripos som får i oppdrag å opprette etterforskningsgruppen som skal etterforske alvorlige, uoppklarte kriminalsaker eller saker som er henlagt. Justisminister Anders Anundsen (Frp) setter grepet i sammenheng med at Stortinget nylig fjernet foreldelsesfristen på de mest alvorlige volds- og sedelighetsforbrytelsene.

— Det er viktig at man har en mulighet for å se på denne type saker med et nytt blikk, som er uavhengig av den opprinnelige etterforskningen, sier Anundsen. (©NTB)