VG har fått innsyn i Jernbaneverkets logger og laget en grafisk fremstilling av alle forsinkelsene og innstillingene. Selv om det var flere togavganger i 2015, kan det ikke forklare hele økningen. Men selv om andelen forsinkelser og innstillinger økte, så var den gjennomsnittlige forsinkelsen kortere i 2015 enn 2014: 10 minutter mot 10.26 minutter.

Mens VG har kommet fram til at 22 prosent av avgangene var forsinket med fire minutter eller mer, viser Jernbaneverkets egen statistikk en punktlighet på 91,5 prosent.

— Det er det beste resultatet på svært mange år, og helt på høyden med de beste landene i Europa, sier kommunikasjonsdirektør Svein Horrisland i Jernbaneverket. At deres resultat er annerledes, skyldes at de måler ulike ting. Jernbaneverket ser på forsinkelsen ved endestasjonen, og fjerntogene gis et slingringsmonn på seks minutter.

— Punktligheten for godstog og for lokaltog i rushtiden har også forbedret seg, men vi har ennå ikke nådd de målsettingene vi har for punktlighet. Vi har fortsatt en jobb å gjøre, sier Horrisland. Han sier økt innsats for vedlikehold gir effekter, men at problemer i januar 2016 gjør at årets statistikk er dårlig så langt. (©NTB)