Det er den svenske innenriksministeren Anders Ygeman som opplyser til Sveriges Radio Ekot at det er lovendringer på gang som skal bidra til et tettere politisamarbeid mellom de nordiske landene.

Selv planlegger han å legge fram et lovforslag i år, slik at endringen kan tre i kraft neste år. Norge er ventet å gjøre det samme til våren, mens Danmark og Finland har allerede gjort lignende endringer.

Lovendringene åpner ifølge Ygeman for at politiet i Sveriges naboland skal kunne har rett til å utøve myndighet på svensk jord under svensk befal, og at svensk politi skal kunne arbeide i nabolandene. Endringen er viktig ikke minst for de grisgrendte strøkene, framholder ministeren.

— Hvis det for eksempel skjer noe i Haparanda (by nordøst i Sverige), og den nærmeste politipatruljen er finsk, og den kan gripe inn, eller om det skjer noe på den finske siden av grensen, og en svensk patrulje er nærmest, skal den kunne gripe inn. Det kan også handle om at en politibetjent fra hver side patruljerer sammen, sier han. (©NTB)