Koronakrisen: Setter inn Forsvaret for å kontrollere grensen

foto