Konklusjonen er at det ikke er noen forbindelse mellom vaksinen og symptomer på kronisk utmattelsessyndrom (ME).

I 2015 viste dansk TV 2 en dokumentar der en rekke jenter og kvinner fortalte om symptomer som trøtthet, svimmelhet, hodepine, konsentrasjonsvansker, kvalme og smerter etter at de hadde fått vaksinen. Etter dokumentaren sank oppslutningen rundt vaksinen i Danmark, men den har siden steget igjen.

SSI har fulgt 1.375.737 jenter og kvinner fra 2007 til 2016, og man fant 869 tilfeller av autonom dysfunksjon, som kan være medvirkende til ME. Men det var ingen sammenheng mellom dette og vaksinen, ifølge studien.

Også i Norge gjorde FHI en stor undersøkelse av de første kullene som fikk tilbudt HPV-vaksinen. Funnene fra studien ble publisert i 2017, og heller ikke her fant man sammenheng mellom vaksinen og økt risiko for ME.