Klienten hevdet at advokaten hadde brutt god advokatskikk i forbindelse med et oppdrag, skriver Dagbladet.Akershus-advokaten påsto på sin side at det ikke forelå noen oppdrag. Ifølge advokaten hadde han bistått klienten ved akutte behov i enkelte tilfelle, som i det alt vesentlige hadde hatt preg av vennetjenester, og hadde oppfattet klientens henvendelse i den aktuelle saken på samme måte.

Bakgrunnen for saken var at advokatens klient sendte ham et ikke undertegnet avtaleutkast som regulerte mannens egne og kjærestens interesser i forbindelse med at han finansierte en utbygging på sin kjærestes eiendom.

Klienten ba advokaten om å bistå med utarbeidelse av en slik avtale. Advokaten tok noen telefoner, men lagde aldri noen skriftlig dokumentasjon, og da klientens kjæreste plutselig døde, måtte klienten flytte ut fra eiendommen.

Borgarting lagmannsrett fastslår enstemmig at det forelå et ansvarsgrunnlag for advokaten og dømte deretter advokaten og hans forsikringsselskap. (©NTB)