I øyeblikket er det, ifølge Konkurransetilsynets oversikt, bare 400 kroner i forskjell på billigste og dyreste landsdekkende strømleverandør av standard variabel strøm. Og det gjennom et helt år. Det er da lagt til grunn et helt vanlig årsforbruk på 20.000 kilowattimer. Norges vassdrags— og energidirektorats (NVEs) oversikt viser at 58.500 husholdningskunder skiftet strømleverandør i løpet av tredje kvartal 2006, som er en nedgang fra andre kvartal.

Derimot er det, ifølge NVE, en trend i retning av at flere helt kutter ut standard variabel strømavtale, som til nå har vært dominerende for norske husholdninger. Også fastpriskontrakter er det blitt færre av. I stedet velger et økt antall norske strømabonnenter en markedsprisavtale basert på den daglige spotprisen på kraftbørsen NordPool.

Konkurransetilsynets oversikt viser at påslagene på spotprisen hos de landsdekkende leverandørene varierer fra 0,75 øre til 3,55 øre. Det betyr at det vil være 560 kroner i året å spare på å velge rimeligste leverandør i forhold til den dyreste, dersom forbruket er 20.000 kilowattimer. (©NTB)