ASKER: Fotgjenger i tre år ble han også, 34-åringen som forsøkte å lure lovens lange arm ved å gjemme seg bak solskjermen. Mannen ble i Asker og Bærum tingrett funnet skyldig i å ha passert fotoboksen for fort ni ganger. Åtte av gangene kjørte han så fort at han ville ha fått bot, den niende var hastigheten med Audien så høy at han ville bli fengslet.

Selv om samtlige lovbrudd skjedde på kveldstid uten at det var sjenerende sol på stedet, var føreren alle ganger gjemt bak solskjermen. I retten forsvarte mannen seg med at det ikke var han som hadde kjørt, men at det var polske statsborgere han hadde lånt bilen til. Dette trodde imidlertid ikke retten noe på.

– Tingretten uttalte at 34-åringens «handlemønster viser en total mangel på respekt for veitrafikkreglene». Retten fant det også skjerpende at tiltalte hadde opptrådt forsettlig ved at han bevisst hadde forsøkt å skjule seg bak solskjermen, skriver politiet i en pressemelding.