OSLO: Rapporten viser at norske studenter med utdanning i utlandet har høyere andel ledighet tre år etter eksamen i forhold til studenter med utdanning i Norge, skriver Dagbladet.

Forskerne mener at studentene blir utsatt for «statistisk diskriminering».

– Dersom en arbeidsgiver har tilstrekkelig med søkere å velge mellom, foretrekkes gjerne det kjente og kjære. Man blir mer skeptiske til institusjoner fra utlandet som man ikke kjenner til, sier forsker Jannecke Wiers-Jensen ved NIFU STEP (studier av innovasjon, forskning og utdanning).

Hvis norske arbeidsgivere tror at norsk utdanning er bedre enn utenlandsk, så tar de sørgelig feil. På Times Higher Education Supplements rangering over høyere utdanning ligger Norges største universitet, Universitetet i Oslo, helt nede på 178. plass.