Doktorand Christine Instanes har funnet mer allergener (allergifremmende stoffer) fra hund og katt i klasserom der mange av elevene hadde kjæledyr hjemme, enn i klasserom der det var færre elever med kjæledyr i hjemmet. .— Barn plaget av allergi burde av hensyn til sin sykdom plasseres i grupper eller klasser der det er færrest elever med kjæledyr hjemme, heter det i et sammendrag av doktorgradsavhandlingen.

Ukjent årsakDet er særlig i tilknytning til muggsopp i innemiljøene at allergener fra hund og katt kan fremme utvikling av allergi, og også astma hos disponerte individer, går det fram av avhandlingen.

Allergi er et stort helseproblem i dag, men årsaken til økningen i allergiske sykdommer er så langt ikke kjent. Forskerne antar at det er flere forhold og faktorer som forårsaker denne økningen.

Forsterker reaksjonerFuktighet innendørs fører til vekst av muggsopp. Selv om muggsopp inneholder allergener, så er muggsoppallergi forholdsvis sjelden. Men det er mistanke om at muggsopp har evne til å forsterke reaksjoner på alle former for allergener uansett kilde.

— Innemiljøallergener fra hund, katt og midd er kjente utløsende faktorer for allergi- og astmasymptomer, men vi vet ikke sikkert om de også kan forårsake utvikling av sykdom, sier Instanes. (©NTB)