Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Rødt og hjemmesitterne drar alle velgere fra SV ifølge bakgrunnstallene i Sentiomålingen som er utført for Nationen, Klassekampen og Dagen. Valgforsker Hanne Marthe Narud sier til Nationen at SV har lavest lojalitet av de etablerte partiene, med bare 42 prosent lojale velgere. Det normale er mellom 70 og 80 prosent, bortsett fra Venstre som er nede i 51,4 prosent lojale velgere.

Rødt løftes til nye høyder med tilførsel av 14.000 sofavelgere og nesten like mange fra SV til 2,6 prosent oppslutning. Det ville gitt to representanter på Stortinget dersom målingen hadde vært valg.

Partiet Rødt, som tidligere gikk under navnet RV, har ifølge Klassekampen ikke vært så stort siden Kosovo-krigen.

Fremskrittspartiet går fram 0,8 prosentpoeng til 24,4 prosent og Høyre går tilbake 0,7 prosentpoeng til 16,6 prosent oppslutning. Med nedgang på 1 prosentpoeng til 5,7 for Venstre og stabil oppslutning på 5,6 prosent for KrF, svekkes opposisjonens forsprang på de rødgrønne med ett mandat.

Dersom målingen hadde vært valg, ville det likevel vært flertall på 92 mandater til høyresiden mot 77 mandater til de rødgrønne pluss Rødt.

Ap ligger stabilt på 31,6 prosent i målingen (+0,1) og Sp får 5,6 prosent (+0,3). (©NTB)