Hamar: Det er neppe tvil om at rentenedsettelsen øker optimismen blant folk flest. Det kan få pengene til å sitte løsere, sier seksjonsleder Wilhelm Mohn Grøstad i Kredittilsynet til NTB.Etter første halvår i år lå det her i landet en samlet gjeld på 36,6 milliarder kroner, inkludert renter og omkostninger, til inndrivelse hos inkassobyråene. Mye tyder på at denne samlede gjeldsbyrden vil øke før året er omme. Det er et bestemt inntrykk at «mannen i gata» har mottatt vedtaket om Norges Banks rentenedsettelse som en gledesmelding som ikke reduserer kjøpelysten iallfall ikke i kombinasjon med den halve skatten på desemberlønna.Kraftig økning

I løpet av tredje kvartal i år økte antallet inkassosaker med drøyt 20 prosent. Men hvordan julehandelen vil slå ut, kan ikke leses av inkassostatistikken før et stykke ut på nyåret.En skal ha tid til å misligholde før det rapporteres inn i statistikken. Det vi retter en pekefinger mot nå, er holdningene til det å betale til rett tid. Vi ser at stadig flere aksepterer å få purringer. Det er en ulykke for fordringshaverne og AS Norge, siden det jo faktisk er noen som har disse 36 milliarder kronene til gode, sier administrerende direktør Kjersti Monland i kreditt— og foretaksfirmaet Lindorff Norge AS til NTB.Offentlige regninger

Monland tror ikke det er særlig utbredt at forbrukere går så langt som å lånefinansiere julehandelen. Men når pengene renner ut i større tempo enn de kommer inn, er det noen som blir skadelidende:Når man rammes av betalingsproblemer er det kommunale og offentlige regninger som først og fremst misligholdes. Der er det en tradisjon på at det har vært lettere å få betalingsutsettelse. Som nummer to kommer løse kreditter hvor det går an å be om utsettelse og deling av beløpet, sier Monland.Boliglån ájour

Selv om mange låner for mye til bolig, og 25 prosent av boligkjøperne under 31 år har lånt mer enn økonomien deres tillater, er boliglån det folk prøver å holde ájour lengst mulig. De 115 inkassoforetakene som rapporterer til Kredittilsynet innkasserte nærmere 4,9 milliarder kroner i løpet av årets seks første måneder. Inkassobyråene mottok vel 1,6 millioner nye saker i løpet av det halve året, og det er i den nordligste landsdelen at betalingsmoralen er dårligst. ntb