Bygningen ble renovert for bare få år siden, og Westerberg er sikker på at den da ble pusset opp slik at den kom i tråd med brannforskriftene.Kommunaldirektøren varsler at kommunen allerede mandag vil sette i gang arbeidet med hvordan man kan unngå lignende hendelser på nytt.

Det er ikke lenge siden vi hadde en brann i Trondheim som startet på en lignende måte. Det gjør at man begynner å tenke. I Trondheim har vi mye trehusbebyggelse, og vi må nå vurdere om vi kan fortsette å ha risikovirksomheter som restauranter i denne bebyggelsen, sier Westerberg.