Politibetjent Jan Kevin Brunvoll ved Utlendingsseksjonen ved Oslo politidistrikt sier det er flere eksempler på at folk kommer til Norge som asylsøkere, men at de har helt andre hensikter.Blant annet vil de drive med ulovlig arbeid, kriminalitet eller prostitusjon.Politiet har under aksjonen avvist flere personer enn normalt som var utstyrt med pass og billetter. Dette underbygger teorien om at mange spekulerer i den lange saksbehandlingstiden for asylsaker.