Det er to av hovedgrepene i eierskapsmeldingen som legges fram 8. desember, skriver Stavanger Aftenblad. Det er tidligere lekket ut fra meldingen at staten vil legge vekt på de statseide selskapenes samfunnsansvar, og ikke bare ha størst mulig økonomisk utbytte som en målsetting for sitt eierskap.

Ifølge Stavanger Aftenblad hander det om å sikre nasjonal forankring, inntekter til fellesskapet, kontroll med viktige naturressurser, sikring av hovedkontor, forskning og utvikling, beredskap og arbeidsplasser.

Hvert enkelt selskap får en formålsparagraf. Med utgangspunkt i denne, skal selskapene få et styringsbrev fra staten hvor den tydeliggjør sine forventninger og krav som eier.

Ved slutten av året må selskapene levere en beretning som svarer på i hvor stor grad man har greid å oppfylle dette. (©NTB)