Ifølge Human-Etisk Forbund ble aksjonen møtt med applaus blant rusmisbrukerne på " ved Oslo Sentralstasjon. De narkomane har aldri lagt skjul på at de misliker den hvite streken som politiet har påbudt dem å holde seg bak."Segregasjonsstrek", er betegnelsen Human-Etisk Forbund har gitt streken. I et brev til politimesteren i Oslo, med kopi til justisministeren og politidirektøren, utdyper generalsekretær Lars Gule hvorfor han misliker påfunnet så sterkt.

Dette er et uakseptabelt virkemiddel, og representerer en krenkelse av menneskers verdighet, mener Gule.

I brevet innrømmer han imidlertid at han ikke har noe konkret forslag til hvordan politiet på en bedre måte kan hindre narkotikaomsetning og holde oppsyn med rusmisbrukerne på.