Det lille kongedømmet i Himalaya har solide tradisjoner for et slikt forbud, melder BBC.For allerede i 1640 forbød det moderne Bhutans grunnlegger, krigermunken Shabdrung Ngawang, all røyking av tobakk i landets offentlige bygninger. Dette var så vidt historikerne vet det første røykeforbud noe sted i verden.

Shabdrung var en framsynt mann, mener Bhutans helseminister Sangay Ngedup. Den store helgenen som brakte oss buddhismen, Padmasambhava eller guruen Rimpoche, som han også kalles sa at røyking var galt, framholder helseministeren.

Det kan være at han mente røyking av opium, og ikke av tobakk. Men vi har ingen problemer med å utvide hans forbud til også å omfatte tobakken, sier Sangay Ngedup ifølge BBCs nettsider.