USA har lagt fram en ønskeliste om seks typer støtte i tilfelle angrep på Irak, men ingen av dem betyr at NATO blir direkte militært involvert i et angrep på landet.NATOs råd skal neste uke avgjøre hvordan alliansen skal svare på USAs henvendelse.

Forslaget som er fremmet i NATO krever en grundig avveiing i forhold til arbeidet som skjer i Sikkerhetsrådet, sier Utenriksdepartementets pressetalsmann Karsten Klepsvik.

Vi har inntrykk av at det er rimelig bred enighet i NATO om å gå forsiktig frem, sier Klepsvik.

Bakgrunnen for USA forespørsel er etter hva NTB forstår at NATO-landet Tyrkia er urolig for at et angrep på Irak kan sette landets sikkerhet i fare.

Tyrkia grenser til Irak, og USA ønsker å bruke Tyrkias flybaser i tilfelle krig.

Forespørselen fra USA til NATO innebærer derfor først og fremst militære tiltak for å beskytte Tyrkia, slik som utplassering av AWACS overvåkingsfly og Patriot luftforsvarsraketter.

USA har også bedt om å få bruke NATOs marinefartøy i området, i tillegg til NATO-lands luftrom, havner og militærbaser.

Norge har blant annet en fregatt og en ubåt i Middelhavet.

USAs forespørsel til kommer på tross av at NATO-landene er dypt splittet i synet på et militært angrep på Irak. Frankrike krever at FNs sikkerhetsråd må gi grønt lys for et militært angrep på Irak. Tyskland har sagt blankt nei til å delta militært, selv om Sikkerhetsrådet sier ja.