Det er på det rene at Borgarting lagmannsrett kommer til å avsi en frifinnende dom for Baneheia-forholdene i tiltalen som første gang ble behandlet i Kristiansand tingrett i 2001. Da og i den påfølgende ankerunden ble Kristiansen kjent skyldig etter tiltalen – dømt for å være initiativtaker, pådriver og hovedmann bak voldtektene og drapene.

Kristiansen selv kommer til å sitte ved siden av forsvarerne på tiltaltes side av rettssalen under domsavsigelsen. Han har ventet i 22 år. Nå blir han endelig trodd, ikke bare av påtalemyndigheten, men også av rettsvesenet.

Når lagmann Tonje Vang leser opp premissene for frifinnelsen, er det grunn til å tro at hun slutter seg til vurderingene påtalemyndigheten har lagt for dagen om bevisene som ble brukt til å dømme ham for 20 år siden: De holder overhodet ikke mål.

DNA-funnene

* DNA-funnene er gjennomanalysert av flere institutter og knytter Kristiansen verken til handlingene eller åstedet i friluftsområdet Baneheia i Kristiansand. Usikkerheten rundt et funn som tidligere ble brukt til å legitimere teorien om at to gjerningsmenn var involvert, er eliminert. Derimot har de nye analysene vist biologiske spor etter meddømte Jan Helge Andersen på begge jentene.

– Vi kan ikke se at det er større sannsynlighet for at det har vært to gjerningsmenn basert på at det er to fornærmede. En voksen mann med kniv vil ha mulighet til å kontrollere to barn, særlig når han har fått dem bort fra stien. Det finnes eksempler på overgrep mot to fornærmede begått av én overgriper, sa statsadvokat Andreas Schei da han redegjorde for påtalemyndighetens syn under det fem timer lange rettsmøtet tirsdag.

Telebeviset

* Telebeviset kan ikke brukes til å plassere Kristiansen på åstedet i tidsrommet da handlingene ble begått, slik retten til dels gjorde for 20 år siden. Basestasjonen telefonen var koblet opp mot da Kristiansen sendte fire tekstmeldinger, dekker ikke åstedet. Men det dekker området der Kristiansen bodde – der han konsistent har forklart at han befant seg i det aktuelle tidsrommet. Telebeviset er med andre ord forenlig med at Kristiansen var der han hele tiden har hevdet at han var: I mekkeboden ved hjemme sitt.

– Påtalemyndigheten har funnet at telebevisene samlet sett er veldig vanskelig forenlig med Jan Helge Andersens forklaring om Viggo Kristiansens deltakelse. De trekker heller i retning av at han ikke var på åstedet, sa Øverberg.

Forklaringen

* Forklaringen til Jan Helge Andersen er fratatt hele sin troverdighet når det gjelder påstandene om Viggo Kristiansens rolle og deltakelse i drapene og voldtektene. Schei påpekte at «Andersen kan ha hatt et motiv for å implisere Viggo Kristiansen i handlingene for å oppnå redusert ansvar og straff». Ingen av de øvrige hovedbevisene i saken understøtter Andersens forklaring om kameraten.

– Han har forklart seg skiftende og svært vagt. Og i lys av de nye bevisene blir troverdigheten ytterligere svekket. Bevisbildet tyder på at Andersens rolle var en annen og mer omfattende enn han har forklart så langt, sa Schei.

Andersen fastholder

Jan Helge Andersen er kjent med påtalemyndighetens oppfatning og beskrivelser av forklaringen han har gitt om Baneheia-saken.

– Andersen fastholder sine tidligere forklaringer om Viggo Kristiansens rolle i saken. Vi tar statsadvokatenes synspunkter til etterretning og har ingen ytterligere kommentarer, sier Andersens forsvarer, advokat Svein Holden, til NTB.

Viggo Kristiansens mangeårige forsvarer, advokat Arvid Sjødin, mener hans klient kan være utsatt for det verste justismordet i norsk rettshistorie.

– Dette er en sak som har pågått i altfor mange år, og det er gjort altfor mange feil. Man kan ikke rangere det sånn sett, men ser man på denne saken, så er det et meget alvorlig justismord, sa Sjødin da lagmannsretten skulle i gang med rettssaken tirsdag.