Batterifabrikken er et samarbeid mellom Siva, Morrow Batteries, Veidekke i Norge og Arendal kommune. Det statlige selskapet Siva har gått inn med flere hundre millioner kroner for å bygge fabrikken.

Også miljøstiftelsen Bellona er blant eierne i prosjektet via sitt selskap Bellona Holding.

Grunnsteinen statsministeren la ned, gjelder for første byggetrinn som skal stå ferdig i 2023. Fabrikken skal hovedsakelig produsere batteri til elektriske biler.

Batterifabrikk 1 blir på totalt 19.000 kvadratmeter grunnflate. Fabrikken er den første av fire byggetrinn og vil kunne produsere mer enn 1 GWh battericeller årlig. Hele prosjektet er ventet å stå ferdig i 2028. Da vil fabrikken ha en årlig produksjonskapasitet på 43GWh. Det er estimert at prosjektet totalt sett vil skape om lag 2.500 nye arbeidsplasser over de neste seks årene.