Daværende helseminister Dagfinn Høybråten (KrF) møtte massiv motstand da han forbød røyking på utesteder i 2003. Nå har Helse— og omsorgsdepartementet begynt å utarbeide en rekke nye forslag for å stramme inn på røykeloven, skriver Dagsavisen.

Regjeringen foreslår blant annet forbud mot røyking på uteserveringer. Årsaken til det er at mange slike serveringssteder tøyer grensene og bygger inn sine uteserveringer. Dagens lov gir rom for skjønn, noe som gjør at dette blir vanskelig å håndheve. Et alternativ til totalforbud mot røyking kan derfor være å lage strenge retningslinjer for lovlig innbygging.

Forslagene består videre av røykfrie buffersoner rundt utesteder, forbud mot røyking på institusjoner, forbud mot salg av lekesigaretter, forbud mot røykerom og forbud mot tipakninger. Videre foreslår departementet at skole- og barnehageansatte blir pålagt tobakksfri arbeidstid, at helseinstitusjoner skal være røykfrie, at arbeidstiden til helsepersonell skal være tobakksfri, at inngangspartier til offentlige bygg skal være røykfrie, at det opprettes kommunale bevillingsordninger for salg av tobakk, og at importører av tobakk får registreringsplikt.

Forslagene skal ut på høring senere i høst.