Det har de siste ukene pågått harde kamper om Sirte, som er den styrtede diktatorens fødeby. Gaddafi-talsmannen Mussa Ibrahims bror og mor skal være blant dem som nå har flyktet fra Sirte, ifølge en av NTCs militære ledere, Wessam bin Hamaidi. (©NTB)