Wade har trukket tilbake forslaget om å senke minstekravet om antall stemmer som er nødvendig for å vinne første runde i presidentvalget, fra 50 til 25 prosent. I tillegg vil han ikke gå videre med planen om å gjøre om visepresidentens stilling.Kritikere mener Wades lovforslag var et forsøk på å kunne overlate makta til sønnen etter valget neste år.

De to forslagene førte til omfattende sammenstøt mellom demonstranter og kritikk fra internasjonale givere som var bekymret for at lovendringene kunne ha negative følger for demokratiet i landet. (©NTB)