Mens nesten alle ungdommer starter på videregående skole etter ungdomsskolen (95 prosent), faller hele én av tre fra opplæringen, det vil si at de ikke fullfører i løpet av fem år.Rådgiver Bente Volder ved Borgund videregående skole i Ålesund har nå sendt et notat til blant andre Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet hvor hun etterlyser føringer for hvilke rutiner skolene skal ha når det avdekkes rusmisbruk, skriver Aftenposten.

Rus kan være årsak– Det er ingen føringer eller hjelp til videregående skoler for å avdekke problemet. Bak årsaker til frafall som oppgis, som sykdom, feilvalg, lav motivasjon og annet, så skjuler det seg mye rusmisbruk og rusproblemer, hevder hun.

Også professor Gudmund Hernes som har skrevet en Fafo-rapport om frafallet i videregående skole, bekrefter at rusproblematikken er lite berørt i forskning om hvorfor elever dropper ut av skolen.

– Kanskje større– Men det er et viktig tema. Samtidig er det også et vanskelig problem, og kanskje et større problem enn vi hadde forestilt oss, sier den tidligere kirke— og undervisningsministeren.

Rådgiver Bente Volder i Ålesund mener at skoler må gå aktivt inn for å hjelpe ungdommer som ruser seg, og bruke politiet og deres narkotikahunder og urintesting for å avdekke misbruk.

Utdanningsdirektoratet understreker at skoler skal ha nulltoleranse for misbruk.

– Før det gjøres vedtak om eventuell utvisning, skal det vurderes andre tiltak. De som har rusproblemer kan ha rett til sosialpedagogisk rådgivning, sier avdelingsdirektør Cathrine Børnes i Utdanningsdirektoratet. (©NTB)