— Fremskrittspartiet mener at eldreomsorgen er den absolutt viktigste saken. Jeg synes egentlig det er trist at vi ved nok et valg må sette det øverst på dagsordenen, for det burde vært unødvendig. Det burde vært løst, men det er ikke det, sier Jensen til NTB.Hun mener at mennesker som bor på sykehjem, må få større rett til å bestemme selv over sin egen hverdag, og at man må ta vekk litt av institusjonspreget og få mer oppmerksomhet rundt at sykehjemmene er hjem for beboerne.

— Det handler om at det som var hverdagen din før du kom på sykehjem, i størst mulig grad skal være hverdagen din når du er der, sier Jensen. (©NTB)