Dette har regjeringen bestemt etter å ha mottatt råd fra Folkehelseinstituttet. De anbefaler at de hardt rammede kommunene skal få 80 prosent flere doser enn de ellers ville fått, fram til alle over 18 år er vaksinert med første dose.

FHI vurderer at både 60 og 80 prosent flere doser til de 24 østlandskommunene vil gi om lag samme gevinst, og regjeringen går altså inn for den førstnevnte prosentfordelingen.

Kommunene som får flere doser er: Oslo, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss, Lørenskog, Ullensaker, Rælingen, Lillestrøm, Enebakk, Gjerdrum, Drammen, Bærum, Nannestad, Nordre Follo, Nittedal, Lier, Eidsvold, Råde Asker, Vestby, Halden, Indre Østfold, Frogn, Ås.

Omfordelingen, som tidligst kan finne sted fra uke 23, skal redusere presset på de øvrige kommunene i juli.

Listen kan endres

Forslaget til FHI innebærer at 319 kommuner, i opptil sju uker, vil få om lag 35 prosent færre doser enn befolkningsnøkkelen tilsier. 13 kommuner får ingen endring.

Dette er de 13 kommunene som skal fortsette vaksineringen i samme tempo: Bergen, Førde, Hamar, Kongsvinger, Kristiansand, Larvik, Nes, Ringerike, Ringsaker, Sandnes, Skien, Stavanger og Trondheim.

Bor du ikke i noen av de overnevnte kommunene, blir det altså færre vaksiner en periode.

Det betyr at det blir færre doser til alle andre sørlandskommuner enn Kristiansand framover.

– I sum betyr dette at det blir bedre for alle, sier statsminister Erna Solberg.

– Kan ikke sammenlignes

Fylkeslege i Agder, Anne Sofie Syvertsen, forstår avgjørelsen:

– Det er klart jeg veldig gjerne hadde sett at flere ble vaksinert på Sørlandet. Selv om vi har hatt høyt smittetrykk i flere kommuner i Agder i den senere tid, kan det likevel ikke sammenlignes med trykket og belastningen med nedstenging over lengre tid som de har hatt på Østlandet nå i flere måneder, sier hun.

Fylkeslege i Agder, Anne Sofie Syvertsen, forstår avgjørelsen om å gi flere vaksinedoser til 24 kommuner på Østlandet: Foto: Jacob J. Buchard

Regjeringen har bedt FHI og Helsedirektoratet om å gjøre en rask vurdering av om kommunelisten bør oppdateres med bakgrunn i smitteutviklingen siden listen ble laget.

I pressekonferansen onsdag var statsminister Erna Solberg tydelig på at beslutningen har viktige forutsetninger:

– Vi må sikre at de kommunene som får færre doser i juni og begynnelsen av juli, har kapasitet til å få tatt dette igjen i siste del av juli. Sammen med statsforvalterne vil vi gå i dialog med kommunene for å undersøke at vaksinasjonen i feriemåneden juli kan gå etter planen. Skal vi endre fordelingen, må vi først være sikre på at dette ikke fører til en forsinkelse av når hele befolkningen er vaksinert, sa statsministeren.

Går bort fra beskjeden skjevfordeling

På grunn av høyt smittetrykk i enkelte bydeler, og høyt tiltaksnivå i kommunen, vil Oslo få anledning til å starte opp vaksinering av de under 45 år i prioriterte bydeler, når alle over 45 år er blitt tilbudt vaksine i de samme bydelene. I mars gikk regjeringen inn for en beskjeden geografisk skjevfordeling av vaksiner til områder med høyt smittetrykk. Dette har gjort at seks bydeler i Oslo samt Lørenskog, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss har fått 20 prosent flere vaksinedoser enn den opprinnelige planen.

På grunn av høyt smittetrykk i enkelte bydeler, og høyt tiltaksnivå i kommunen, vil Oslo få anledning til å starte opp vaksinering av de under 45 år i prioriterte bydeler, når alle over 45 år er blitt tilbudt vaksine i de samme bydelene.

I mars gikk regjeringen inn for en beskjeden geografisk skjevfordeling av vaksiner til områder med høyt smittetrykk. Dette har gjort at seks bydeler i Oslo samt Lørenskog, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss har fått 20 prosent flere vaksinedoser enn den opprinnelige planen.

I en rapport som ble lagt fram i april, konkluderte ekspertene i Holden-utvalget med at langt flere vaksiner til områder med høy smitte, vil gi færre syke og døde.