– De viktigste begrensningene for tempoet på vaksinering i Norge framover er antall tilgjengelige vaksiner og vaksinedoser, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

I FHIs mest optimistiske anslag legges det til grunn at tre nye vaksineprodusenter blir godkjent. Det vil i så fall bety flere leveranser til Norge – og vesentlig flere vil bli vaksinert i andre kvartal enn dersom man legger et mer nøkternt anslag til grunn.

– Dersom vi antar at de tre vaksinene blir godkjent (CureVac, Johnson & Johnson og Novavax) og leverer nok fordelt på april til september til å vaksinere 3,5 til 4 millioner personer, vil vi sannsynligvis kunne tilby første dose til alle over 18 år innen utgangen av juli. sa Stoltenberg.

FHI-direktøren sa at de da kan tilby første dose til alle i risikogrupper med underliggende sykdommer før midten av mai, til nær alt helsepersonell før siste uken i mai, og at de vil være ferdig med å vaksinere alle over 18 år innen midten av september.

Ifølge en ny undersøkelse ønsker 78 prosent å vaksinere seg. Størst oppslutning er det blant de over 60 år (88 prosent) og blant menn (83 prosent).

De som har svart på undersøkelsen, har svart at de ønsker å bidra til samfunnet, bidra til mindre smitte i Norge, beskytte sine nærmeste og få den normale hverdagen tilbake, som hovedårsaker til at de ønsker å la seg vaksinere.