OSLO: Det kom fram på en pressekonferanse om koronasituasjonen tirsdag ettermiddag.

– Vi starter nå gjenåpning av store deler av Norge, sa statsminister Erna Solberg på pressekonferansen.

Fra og med fredag gjelder kan man være fem personer samlet. Er gjester fra samme husstand, kan man være flere.

Det blir tillatt med skjenking av alkohol fram til klokka 22, men krav om matservering.

Kortere avstand

Arrangement med deltagere fra flere kommuner bør avlyses.

Avstandsanbefalingen endres tilbake til 1 meter.

Inntil 100 personer på arrangementer innendørs, som kultur- og idrettsarrangementer, konferanser og gudstjenester, der alle sitter på faste tilviste plasser.

Inntil 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer ganger 3 kohorter hvis publikum sitter i faste tilviste plasser.

Tre grunner

Statsminister Erna Solberg (H) sier det er tre grunner til at hun føler seg trygg på å starte gjenåpningen av Norge nå.

– Da jeg redegjorde for Stortinget sa jeg at vi ville basere oss på data ikke datoer når vi skulle åpne opp, og vi er nå der at vi kan gjennomføre første steg av gjenåpningsplanen, sier Solberg.

Det er utviklingen i smittesituasjonen og sykdomsbyrden, kapasiteten i helsevesenet og antallet som er vaksinert som gjør at Solberg-regjeringen nå vil åpne opp.

– Tiltakene som ble innført før påske synes å ha god effekt. Derfor reverserer vi disse tiltakene nå fra og med fredag, sier Solberg.

Trinn 1:

Like etter påske uttalte statsministeren at man så på en gjenåpningsplan for landet i fire trinn. Det er nå første trinn av planen som iverksettes.

 • Det frarådes å ha flere enn fem gjester i private hjem i tillegg til egen husstand.

 • Skjenking til kl. 22, med krav om matservering

 • Arrangementer som samler personer fra flere kommuner bør utsettes eller avlyses.

 • Avstandsanbefalingen endres tilbake til 1 meter

 • Inntil 100 personer på arrangementer innendørs, som kultur- og idrettsarrangementer, konferanser og gudstjenester, der alle sitter på faste tilviste plasser

 • Inntil 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer ganger 3 kohorter hvis publikum sitter i faste tilviste plasser

Likestiller kultur og idrett

Under regjeringens pressekonferanse i ettermiddag kom det også fram at samme regler vil heretter gjelde for barn som driver med kulturaktiviteter som for dem som er i barneidretten. Det betyr flere tilskuere på arrangementer.

Barneminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sa på pressekonferansen tirsdag at han hadde gode nyheter til de barna som ikke er aktive i idretten.

– Også de som driver med andre fritidsaktiviteter enn idrett, kan nå være inntil 50 personer til stede. Idrett og kulturarrangementer behandles nå likt. Det vil kunne være 100 tilskuere hvis det er fast tilviste plasser, slik regelen er for andre arrangementer, sier Ropstad.

I tillegg vil disse anbefalingene gjelde fra og med fredag:

 • Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. Barn, i tillegg til besøk fra egen barnehage- og barneskolekohort, og unge kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner.

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

 • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, foreningen eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.

 • Barnehagene og skolene er på gult nivå i tråd med trafikklysmodellen.

 • Utendørs kan voksne drive organisert aktivitet, så lenge de kan holde minst én meters avstand.

 • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand

 • Arrangementer som samler personer fra flere kommuner bør utsettes eller avlyses.

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet.

 • Avstandsanbefalingen endres tilbake til 1 meter

 • Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.

 • Unngå unødvendige reiser innenlands. Dette er spesielt viktig til og fra områder med høyt smittepress. Reiser til arbeids- og studiested kan regnes som en nødvendig reise.

 • Man kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.

 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

 • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.

Trinn 2:

I starten av mai skal regjeringen vurdere om det er trygt nok å gjennomføre neste trinn i gjenåpningsplanen.

– I første halvdel av mai vil vi vurdere om forholdene ligger til rette for å gjennomføre trinn 2 i gjenåpningsplanen i løpet av mai måned. Det vil selvsagt være avhengig av smittesituasjonen, sykdomsbyrden og kapasiteten i helsevesenet, sa Erna Solberg (H) under tirsdagens pressekonferanse.

I trinn 2 åpnes det for:

 • Økt fysisk undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler.

 • For besøk i private hjem åpner vi forsiktig fra 5 til 10 gjester, fordi vi vet at mye av smittespredningen nettopp har skjedd i slike sammenhenger.

 • For private arrangementer i leide lokaler vil det blir åpnet for inntil 20 personer

 • Skjenketiden utvides til kl. 24.00 og kravet om matservering fjernes.

 • Arrangementer kan gjennomføres med 200 personer innendørs der alle sitter på faste tilviste plasser.

 • Idrettsarrangementer for barn innendørs: Inntil 100 dersom publikum ikke har faste tilviste plasser. Inntil 200 dersom man har faste tilviste plasser. Man kan fortsatt kun samle deltagere fra èn kommune.

 • Idrettsarrangementer for barn utendørs: Grensen på 200 videreføres. Man kan ha 200 i tre ulike kohorter, dersom man har faste tilviste plasser og to meter mellom kohortene.

 • For voksne i breddeidretten åpnes det gradvis for organisert trening både ute og inne i grupper på inntil 20 personer. Helsemyndighetene vil innen midten av april foreslå en modell for gjenåpning av breddeidretten.

 • Reiser innenlands kan gjennomføres.

 • Rådet om å unngå reiser til utlandet opprettholdes, med mindre reisen er strengt nødvendig. Det vil fortsatt være stenge krav om karantene og testing for de som kommer inn i landet.

 • Det vil komme lettelser for familiebesøk fra utlandet, både fra EØS-området og tredjeland. Vi vil blant annet vurdere åpning for innreise for kjærester og besteforeldre.

 • Det vil også komme lettelser for prioriterte grupper med arbeidsreisende fra utlandet.

Trinn 3:

Her vil det kunne lempes ytterligere på restriksjoner både i det private og det offentlige rom.

 • Det åpnes for at en kan ha 20 gjester hjemme. 50 personer skal kunne møtes på private arrangementer i leide lokaler.

 • For offentlige arrangementer vil det bli gjort egne vurderinger som knyttes opp mot eventuell bruk av hurtigtester og koronasertifikat.

 • Det blir normale skjenketider, men det vil fortsatt være krav om registering og god avstand mellom gjester.

 • Vi vil fortsatt ønske at flest mulig jobber på hjemmekontor.

 • I breddeidretten for voksne vil det bli vurdert å åpne gradvis for seriespill og øvrige konkurranser.

 • Toppidrettsutøvere kan nå drive tilnærmet normal idrettsaktivitet.

 • Vi vil også åpne for mer utenlandsreiser, men med fortsatt krav til karantene og testing. Disse kravene kan imidlertid bli endret fra i dag. Også for reiser utenlands vil vi vurdere hvordan koronasertifikatene kan brukes.

 • Det vil også åpnes for mer normal arbeidsinnvandring.

Trinn 4:

Mye vil kunne være tilnærmet som normalt, men det vil fortsatt være krav til smitteverntiltak, avstand og at man er hjemme når man er syk eller i karantene. Det kan fortsatt være behov for noe hjemmekontor.

Det vil fortsatt være antallsbegrensninger knyttet til store offentlige arrangementer og breddeidrett- og fritidsaktiviteter, men det må vurderes løpende. Det kan fortsatt være aktuelt med innreiserestriksjoner, særlig for reisende fra tredjeland. En må regne med at det kan være krav om karantene og test for reisende fra enkelte områder. Også reglene som gjelder for innreise, må løpende vurderes.

Innholdet i trinnene vil kunne endres blant annet basert på ny kunnskap om hvordan smitte skjer og de erfaringene som gjøres gjennom gjenåpningen. Regjeringen vil derfor gjøre en ny vurdering av planen før sommeren.

(Kilde: regjeringen.no)