Ved midnatt natt til søndag hadde partene sittet sammen i åtte timer, men etter det NTB forstår, er det lite som tyder på noen snarlig avklaring.

NTB fikk imidlertid bekreftet fra begge hold lørdag kveld at det blir gjort reelle forsøk på å finne en vei ut av den fastlåste konflikten. Forhandlingene kom i stand klokka 16 lørdag, på fornyet initiativ fra fagforeningen Parat.

Utgangspunktet lørdag kveld skal være et nytt tilbud fra Norwegian, som i stor grad bygget på det siste tilbudet konsernet kom med i meklingen natt til lørdag. Sentralt i dette tilbudet er en ordning der selskapet vil garantere for pilotenes arbeidsforhold, samt lønns— og arbeidsvilkår, i tre år.

Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud påpekte etter bruddet at tilliten til at morselskapet skal overholde sine egne avtaler, er sterkt svekket etter flere tidligere angivelige avtalebrudd. I det siste tilbudet om jobbgaranti heter det blant annet at garantien skal opphøre hvis det «inntreffer vesentlig endrede forutsetninger», ifølge TV 2. ## Hemmelig sted

Ingen av partene ønsket å opplyse hvor lørdagens møte skulle finne sted eller gi ytterligere kommentarer, men etter det NTB kjenner til, foregår forhandlingene et sted i Oslo sentrum. Denne gangen blir forhandlingene holdt uten riksmekleren til stede.

Etter at begge parter hadde gått ut og kommentert meklingsbruddet og uttrykt sin misnøye, ble det brått stille lørdag ettermiddag. Det kan tyde på at ingen av dem nå ønsker å gjøre noe som kan forpurre forhandlingsklimaet.

Etter at partene gikk fra hverandre hos Riksmekleren i 5.30-tiden lørdag morgen, kom Norwegian med et nytt tilbud en knapp times tid etterpå med svarfrist klokka 12. Tilbudet var ifølge Parat justert på kun ett punkt. De mente Norwegian drev et «svarteperspill».

– Vi har svart på dette, men ønsker reelle forhandlinger. Det vi dessverre opplever, er at Norwegian forsøker å sette pilotene og Parat i et dårlig lys framfor å forhandle fram gode løsninger, sier Skjæggerud, som la til at de hadde sendt Norwegian et mottilbud.

– Umulig å innfri

Ifølge Norwegian-sjef Bjørn Kjos har Parat framsatt krav i meklingen som det er umulig å innfri.

– Når det skar seg i natt, var det fordi Parat og NPU krevde 110 årsverk mer enn det vi har i dag. Vi er jo for mange allerede i dag, så det var et helt umulig krav som jeg ikke kunne gå med på, sa Kjos.

Kravet om 110 ekstra årsverk er noe Parat sier ikke er riktig.

Ifølge Norwegian-sjefen opprettholder selskapet de samme lønningene, og flygerne har fått en jobbgaranti på tre år. Men det betyr samtidig at de ville kunne overflyttes til andre europeiske land.

– Hvis vi ikke kan oppfylle de jobbene i Norge, har vi tilbudt dem å ta med seg den millionlønna de har ut til for eksempel London eller Barcelona, sa han.

Skjæggerud sier de sa seg villig til å gå bort fra sine opprinnelige hovedkrav.

– Vi har beveget oss mye på mange ulike punkter siden forrige runde. Til og med på det som har vært det viktigste for oss – å få en tariffavtale med morselskapet, sier han.

Over en uke i streik

Streiken var inne i sin åttende dag lørdag, og rundt 130.000 passasjerer er hittil berørt.

Kjos ville ikke si noe om hvor lenge streiken kan vare eller når selskapet når et brytningspunkt.

– Heldigvis er Norwegian et sterkt selskap, men vi har jo eksempler i luftfarten på at fagforeninger har streiket selskaper til konkurs, sier han.