Tankesmia har gått gjennom 100 av de dyreste og mest omfattende regelverkene fra EU og beregner kostnaden for britene til 33,3 milliarder pund i året. Det er rundt 400 milliarder kroner etter dagens kurs.

Men hadde britene valgt en EØS-løsning à la Norge, ville de sittet igjen med stort sett de samme reglene, ingen stemmerett og en regning på 31,4 milliarder pund, mener tankesmia og fremmer heller at britene jobber for omfattende reformer i EU fra innsiden.

Gjennom EØS-avtalen får Norge tilgang til EUs indre marked, men må også følge de europeiske reglene for markedet uten å ha stemmerett.

— Om Storbritannia går ut av EU og i stedet blir som Norge ved å bli med i EØS, vil 93 av de 100 dyreste regelverkene med utgangspunkt i EU bestå, skriver tankesmia, selv om løsningen gir større selvråderett på visse områder.

— Alt i alt gir det liten mening å gå ut av én klubb bare for å bli med i annen med mange av de samme, dyre reglene, er rådet fra Open Europe. (©NTB)