Archer var blant kandidatene til å ta over som ny forsvarssjef etter Sigurd Frisvold. Ifølge VG Nett skal Archer internt i Forsvaret ha gitt uttrykk for skuffelse over å ha blitt forbigått da Sverre Diesen ble utnevnt som ny forsvarssjef.Tomas Colin Archer er utdannet pilot i USA, og har jobbet som både jagerflyger og helikopterflyger i Luftforsvaret. Før han tiltrådte som sjef ved Forsvarets fellesoperative hovedkvarter (FOHK) på Jåttå utenfor Stavanger, var han generalinspektør for Luftforsvaret. (©NTB)