Når Kjerstin Aukrust flyr i dag, blir hun skuffet over seg selv. Skuffet over at hun ikke insisterte på å ta tog.  – Jeg gleder meg til den dagen vi har elektriske fly, men frem til det skjer håper jeg skammen brer om seg, sier hun. Når Kjerstin Aukrust flyr i dag, blir hun skuffet over seg selv. Skuffet over at hun ikke insisterte på å ta tog. – Jeg gleder meg til den dagen vi har elektriske fly, men frem til det skjer håper jeg skammen brer om seg, sier hun. Foto: Espedal, Jan Tomas

Fly skamme deg!