Koronasmittede friskner raskt til igjen

De aller fleste som smittes av koronaviruset, får bare milde symptomer og friskner fort til igjen, men dødsraten er høyere enn for vanlig influensa.

Rundt 180.000 mennesker har til nå fått påvist smitte av koronaviruset, og av disse har drøyt 7.100 dødd.

Flere enn 78.000 av alle som har fått påvist smitte de siste to månedene, er allerede friskmeldt.

Mens enkelte som er smittet i Norge, forteller om alvorlige influensasymptomer og pustevansker, sammenligner andre symptomene med en mild forkjølelse.

Blant de over 96.000 som nå har viruset i kroppen, et tilstanden kritisk eller livstruende for 6 prosent, viser en oversikt fra worldometer , basert på tall fra WHO og de enkelte lands helsemyndigheter.

Italia er det land i verden som nest etter Kina er hardest rammet, med 28.000 påviste smittetilfeller og nærmere 2.200 døde. Også der opplever rundt 92 prosent av de smittede kun milde symptomer.

I Norge er det påvist 1.308 smittede. Av disse er 50 innlagt på sykehus, hvorav 15 er eller har vært på intensivavdelingen.

Dødsrate

Siden koronaviruset er ganske nytt, er det fortsatt mye man ikke vet om sykdommen det forårsaker. Anslagene over hvor stor andel av de syke som ikke overlever, har variert.

I begynnelsen av mars opplyste WHO at 3,4 prosent av de kjente tilfellene av covid-19 hadde ført til dødsfall. Men siden mange smittede bare får milde symptomer, kan det reelle antallet smittede være mye høyere enn antallet som har fått smitten bekreftet.

I så fall blir den reelle dødsraten lavere. Både Folkehelseinstituttet (FHI) i Norge og en rekke andre eksperter har anslått at dødsraten i gjennomsnitt trolig ligger under 1 prosent i land med fungerende helsevesen.

Hvis helsevesenet blir overbelastet eller kollapser, kan dødsraten bli langt høyere.

Influensa

Vanlig sesonginfluensa har til sammenligning en dødsrate på rundt 0,1 prosent i Norge.

Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at opptil 650.000 mennesker årlig dør som følge av sesonginfluensa i verden.

I Norge anslår Folkehelseinstituttet at influensa krever rundt 900 liv årlig, selv om hele 1,6 millioner nordmenn tilhører det som defineres som risikogrupper.

Alder

Risikoen for å dø etter å ha blitt smittet med koronaviruset, viser seg ellers å varierer sterkt og avhenger i stor grad av alder og helsetilstand.

Kinesiske helsemyndigheter har analysert drøyt 72.000 bekreftede og mistenkte smittetilfeller og fant at dødsraten blant dem over 80 år som fikk påvist smitte, var på 21,9 prosent.

Blant bekreftede og antatt smittede i 70-årene falt dødsraten til 8 prosent, mens den blant dem i 60-årene var på 3,6 prosent.

Dødsraten blant dem som var i 50-årene var på 1,3 prosent, i 40-årene 0,4 prosent og i aldersgruppen 10 til 40 år helt nede i 0,2 prosent.

For yngre barn er det knapt nok meldt om dødsfall som følge av koronasmitte.

Kronisk syke

Blant kronisk syke er dødsraten høyere, og den er aller høyest – 14,2 prosent – for dem som har hjerte- og karsykdommer.

Blant diabetespasienter var dødsraten i Kina på 9,2 prosent, blant dem med kronisk høyt blodtrykk 8,4 prosent, blant lungesyke 8 prosent og blant kreftpasienter 7,6 prosent.

Dette er i samsvar med Folkehelseinstituttets definisjon av risikogrupper, men det understrekes at risikoen for disse gruppene er langt lavere i Norge enn i Kina.

– For eksempel vil en pasient med velregulert diabetes uten senkomplikasjoner, ikke antas å ha økt risiko for alvorlig forløp av sykdom. Det samme kan gjelde for andre kroniske sykdommer og kreft som er godt behandlet i Norge, heter det på FHIs nettside.